Rhagolwg o'r Farchnad poteli gwydr rhwng 2022 a 2027: y gyfradd twf yw 5.10%

Yn ôl Adroddiad Ymchwil Marchnad poteli gwydr diweddaraf, bydd y farchnad poteli gwydr yn tyfu ar gyfradd o 5.10% yn ystod y cyfnod a ragwelir o 2022 i 2027. Oherwydd y galw cynyddol am ddiogelwch amgylcheddol, mae'r farchnad poteli gwydr yn parhau i dyfu.

Mae cynyddu gweithgareddau ailgylchu mewn economïau sy'n dod i'r amlwg, cynyddu'r defnydd o gynhyrchion poteli gwydr mewn cymwysiadau bwyd a diod a chynyddu gwariant defnyddwyr yn rhai o'r ffactorau a allai hyrwyddo twf y Farchnad poteli gwydr yn ystod y cyfnod a ragwelir 2022-2027.Ar y llaw arall, gyda phoblogrwydd poteli ysgafn a chryfder uchel, bydd cyfleoedd marchnad amrywiol yn cael eu hyrwyddo ymhellach, fel y bydd y farchnad poteli gwydr yn parhau i dyfu yn y cyfnod rhagfynegiad uchod.

IMG_3181

Cwmpas marchnad poteli gwydr byd-eang a graddfa'r farchnad

O ran mathau o gynnyrch, mae'r farchnad poteli gwydr wedi'i rhannu'n botel gwydr ambr, potel wydr glas, potel wydr dryloyw, potel wydr gwyrdd, potel wydr oren, potel wydr porffor a photel gwydr coch.Mae'r farchnad poteli gwydr wedi'i hisrannu'n feysydd cais lluosog o werth y farchnad, maint a chyfleoedd marchnad.Mae meysydd cymhwyso'r farchnad poteli gwydr yn cynnwys potel wydr cwrw, poteli gwydr gradd bwyd, poteli gofal croen, poteli meddygaeth gwydr, ac ati.

Oherwydd mwy a mwy o geisiadau yn y diwydiant bwyd a diod a chyflwyno cynhyrchion arloesol, mae Gogledd America mewn sefyllfa fawr yn y farchnad poteli gwydr.Mae'r rhan fwyaf o gynhyrchwyr yn rhanbarth Asia a'r Môr Tawel yn cael eu croesawu'n gyffredinol gan ddefnyddwyr, a disgwylir i ranbarth Asia a'r Môr Tawel gynnal y gyfradd twf uchaf.


Amser postio: Ionawr-10-2022