Mae costau cynhyrchu cynyddol yn rhoi pwysau ar y diwydiant gwydr

Er gwaethaf adferiad cryf y diwydiant, mae'r cynnydd mewn costau deunydd crai ac ynni bron yn annioddefol i'r diwydiannau hynny sy'n defnyddio mwy o ynni, yn enwedig pan fo maint eu helw eisoes yn dynn iawn.Er nad Ewrop yw'r unig ranbarth yr effeithir arno, mae ei diwydiant poteli gwydr wedi cael ei effeithio'n arbennig, fel y cadarnhawyd gan Premier beauty news mewn cyfweliad ar wahân gyda rheolwyr rhai cwmnïau.

Mae'r brwdfrydedd a ddaw yn sgil adennill defnydd o gynnyrch harddwch yn cuddio'r tensiwn yn y diwydiant.Yn ystod y misoedd diwethaf, mae costau cynhyrchu ledled y byd wedi cynyddu i'r entrychion, ond dim ond yn 2020 y maent wedi gostwng ychydig, a hynny oherwydd y cynnydd ym mhrisiau ynni, deunyddiau crai a llongau, yn ogystal â'r anhawster i gael rhai deunyddiau crai neu ddrud. prisiau deunydd crai.

Mae'r diwydiant gwydr sydd â galw uchel iawn am ynni wedi cael ei daro'n ddifrifol.Mae SimoneBaratta, cyfarwyddwr busnes persawr a harddwch Adran yr Eidal gwneuthurwr gwydr BormioliLuigi, yn credu bod costau cynhyrchu wedi cynyddu'n sylweddol o gymharu â dechrau 2021, yn bennaf oherwydd y ffrwydrad o nwy naturiol a chostau ynni.Mae'n poeni y bydd y twf hwn yn parhau yn 2022. Ni welwyd hyn erioed ers yr argyfwng olew yn Hydref 1974!

“Mae popeth wedi cynyddu!Wrth gwrs, costau ynni, yn ogystal â'r holl gydrannau sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu: deunyddiau crai, paledi, cardbord, cludiant, ac ati.

wine glass botle

 

Cynnydd sydyn mewn allbwn

Ar gyfer y diwydiant gwydr o ansawdd uchel, mae'r cynnydd hwn mewn costau yn digwydd yn erbyn cefndir o gynnydd sydyn mewn allbwn.“Niwmonia coronafirws newydd,” meddai ThomasRiou, prif weithredwr Verescence, “rydym yn gweld bod pob math o weithgareddau economaidd yn cynyddu a byddant yn dychwelyd i’r lefel cyn i niwmonia newydd y goron ddechrau.Fodd bynnag, credwn y dylem fod yn ofalus, mae'r farchnad wedi bod yn ddirwasgedig ers dwy flynedd, ond ar hyn o bryd, nid yw wedi'i sefydlogi eto. ”

Mewn ymateb i'r cynnydd yn y galw, ailddechreuodd y grŵp pochet y stofiau a gaewyd yn ystod y pandemig a llogi a hyfforddi rhai personél.“Nid ydym yn siŵr a fydd y lefel uchel hon o alw yn cael ei chynnal yn y tymor hir,” meddai é ric Lafargue, cyfarwyddwr gwerthu pochetdu courval group

Felly, y cwestiwn yw gwybod pa ran o'r costau hyn fydd yn cael ei amsugno gan faint elw gwahanol gyfranogwyr yn y diwydiant, ac a fydd rhai ohonynt yn cael eu trosglwyddo i'r pris gwerthu.Cytunodd gweithgynhyrchwyr gwydr a gyfwelwyd gan newyddion harddwch premiwm nad oedd y cynnydd mewn cynhyrchu yn ddigon i wneud iawn am y cynnydd mewn costau cynhyrchu, ac roedd y diwydiant mewn perygl.Felly, cadarnhaodd y rhan fwyaf ohonynt eu bod wedi dechrau trafodaethau gyda chwsmeriaid i addasu pris gwerthu eu cynhyrchion.

Mae maint yr elw yn cael ei lyncu

“Heddiw, mae ein helw wedi cael ei erydu’n ddifrifol.Collodd gweithgynhyrchwyr gwydr lawer o arian yn ystod yr argyfwng.Rydyn ni'n meddwl y byddwn ni'n gallu adennill oherwydd adennill gwerthiant yn ystod yr adferiad.Rydyn ni'n gweld adferiad, ond nid proffidioldeb,” pwysleisiodd.

Dywedodd Rudolf Wurm, cyfarwyddwr gwerthu Heinz glas, gwneuthurwr gwydr o’r Almaen, fod y diwydiant bellach wedi mynd i mewn i “sefyllfa gymhleth lle mae maint ein helw wedi gostwng yn ddifrifol”.


Amser postio: Rhagfyr 27-2021