Pa fath o botel a ddefnyddir ar gyfer olew hanfodol

I adnabod y botel, edrychwch yn gyntaf ar y pwysau.Mae poteli o'r un fanyleb yn drymach.Yn ail, barnwch a yw gwaelod y botel yn fowld awtomatig (mae'r llwydni awtomatig yn gymharol well na'r botel llwydni llaw).Mae twll ceugrwm ar waelod y botel llwydni awtomatig.Mae tyllau gwahanol wneuthurwyr yn edrych yn wahanol, gan gynnwys crwn a sgwâr.

essential oil glass bottle with dropper lid

 

 

 
Yn olaf, edrychwch ar unffurfiaeth y botel a throi'r botel tuag at y ffynhonnell golau.Gall potel dda weld yn amlwg na fydd y golau yn cael ei wasgaru.Mae golau gwasgaredig yn dangos bod wal y botel yn anwastad.Gellir nodi poteli olew hanfodol yn yr un modd hefyd.

Ar gyfer gweithgynhyrchwyr poteli gwydr, mae arolygu ansawdd yn broses hanfodol a phwysig yn y broses gynhyrchu ac yn ffordd bwysig o sicrhau ansawdd y cynnyrch.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda datblygiad parhaus technoleg archwilio cynhyrchu poteli gwydr a chymhwyso system canfod diffygion gwydr ar-lein, mae'r cyflymder arolygu wedi'i gyflymu'n fawr, sydd wedi chwarae rhan fawr wrth hyrwyddo cynhyrchu poteli gwydr o ansawdd uchel.Bydd y botel olew hanfodol yn well.

Mae'r olew hanfodol wedi'i botelu mewn gwydr tywyll.Mae gan ddeunyddiau pecynnu gwydr a chynwysyddion lawer o fanteision:

1. Mae gan ddeunydd gwydr berfformiad rhwystr da, a all atal ymlediad ocsigen a nwyon eraill i'r cynnwys yn dda, ac atal cydrannau anweddol y cynnwys rhag anweddoli i'r atmosffer;

2. Gellir defnyddio'r botel olew hanfodol dro ar ôl tro, a all leihau'r gost pecynnu;

3. Gall gwydr newid lliw a thryloywder yn hawdd;

4. Mae poteli gwydr yn ddiogel ac yn hylan, mae ganddynt ymwrthedd cyrydiad da a gwrthiant asid, ac maent yn addas ar gyfer pecynnu asid;


Amser postio: Rhagfyr-20-2021